Smluvní podmínky – SooLinen
Načítání
Poštovné zdarma přes 120 $

Obchodní podmínky

PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto webové stránky provozuje tým www.soolinen.com. Na celé webové stránce/aplikaci se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují k týmu www.soolinen.com. www.soolinen.com nabízí tuto webovou stránku/aplikaci, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z této stránky vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Navštěvováním našich stránek a / nebo nákupem od nás se účastníte naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („PODMÍNKY“, „Podmínky“), včetně těchto dalších podmínek, podmínek a zásad zde uvedené a / nebo dostupné hypertextovým odkazem. Tyto PODMÍNKY se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu.

Než vstoupíte na naši webovou stránku/aplikaci nebo ji použijete, pečlivě si přečtěte tyto PODMÍNKY. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito PODMÍNKAMI. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web/aplikaci ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto PODMÍNKY považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto PODMÍNKY.

Jakékoli nové funkce nebo nástroje, které budou přidány do aktuálního obchodu, budou také podléhat SMLUVNÍM PODMÍNKÁM. Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejaktuálnější verzi SMLUVNÍCH PODMÍNEK. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto PODMÍNEK zveřejněním aktualizací a/nebo změn na naší webové stránce/aplikaci. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup k webu/aplikaci po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Souhlasem s těmito PODMÍNKAMI nesmíte používat naše produkty k žádným nezákonným nebo neautorizovaným účelům, ani nesmíte při používání Služby porušovat zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
Nesmíte odesílat žádné červy, viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kteréhokoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služeb.

ČÁST 2 - všeobecné podmínky

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu z jakéhokoli důvodu.
Chápete, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být převeden nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny přizpůsobené technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy zašifrovány během přenosu přes sítě.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce/aplikaci, jejímž prostřednictvím je služba poskytována, bez výslovného písemného povolení. námi.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro usnadnění a nebudou tyto podmínky omezovat nebo jinak ovlivňovat.

ČÁST 3 - správnost, úplnost a včasnost informací

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se spoléhat nebo být použit jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vlastní nebezpečí.
Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, nejsou aktuální a jsou k dispozici pouze jako reference. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ČÁST 4 - Úprava služby a ceny

Ceny našich produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo přerušit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez upozornění kdykoli.
Na změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby nebudeme odpovídat Vám ani žádné třetí straně.

ČÁST 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existuje)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webové stránky/aplikace. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.
Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení vašeho počítače na monitoru jakékoli barvy bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografický region nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen produktů mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka na jakýkoli produkt nebo službu na tomto webu je neplatná, pokud je zakázáno.
Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že chyby ve službě budou opraveny.

ČÁST 6 - přesnost účtování a informace o účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou nám uveďte. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat zakázky umístěné nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou platební kartou a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit o upozornění kontaktováním e-mailu nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka doručena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho názoru zdají být umístěny obchodníky, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat.

Pro více podrobností si prosím přečtěte naše Návratové zásady.

ČÁST 7 - volitelné nástroje

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme kontrolu ani kontrolu, ani vstup.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojů, "jak je" a "jak jsou", bez jakýchkoli záruk, zastoupení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez schválení. Budeme mít žádnou odpovědnost vyplývající z nebo související s užíváním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití opčních nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vlastní nebezpečí a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany.
V budoucnu můžeme také nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek/aplikací (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby také podléhají těmto SMLUVNÍM PODMÍNKÁM.

ČÁST 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás směřují na weby třetích stran, které nejsou s námi přidruženy. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a my nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za žádné jiné materiály, produkty ani služby třetích stran.
Nemáme žádnou odpovědnost za škody nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí uskutečněných v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si pečlivě zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že je porozumíte dříve, než začnete provádět jakoukoli transakci. Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ČÁST 9 - komentáře uživatelů, zpětná vazba A JINÁ PODÁNÍ

Pokud nám na základě žádosti zašlete určité konkrétní podání (např. Záznamy o soutěži) nebo bez žádosti od nás, odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, emailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře") souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Jsme a nemáme povinnost (1) zachovávat důvěrné připomínky; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto PODMÍNKY .
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než vy nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které učiníte, a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ČÁST 10 - osobní informace

Vaše podání osobních údajů v obchodě se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

ČÁST 11 - chyby, nepřesností a

Občas se na našich stránkách nebo ve Službě mohou nacházet informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali svůj objednat).
Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci není použito žádné konkrétní datum aktualizace nebo aktualizace, které by mělo znamenat, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci byly změněny nebo aktualizovány.

ČÁST 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů uvedených v TERMÍNECH A PODMÍNKÁCH máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby prováděli jakékoli nezákonné činy nebo se na nich podíleli; (c) porušovat jakékoli mezinárodní nebo britské předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spam, phishing, pharm, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ČÁST 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nereprezentujeme ani zaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že z času na čas můžeme tuto službu kdykoli smazat nebo kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání nebo nemožnost použití služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou výslovně uvedenými) poskytnuty "tak, jak je" a "dostupné" pro vaše použití, bez jakýchkoliv zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušení.
V žádném případě nebudeme zodpovědni za škody, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestné, zvláštní, případně násilné, násilí, ztráty, nároky, ztráty, nároky, důstojníky, zaměstnanci, přidružené společnosti, následné škody jakéhokoli druhu, včetně ztráty zisků, ztracených výnosů, ztrátových úspor, ztráty dat, nákladů na náhradu nebo jakýchkoli podobných škod, ať již se jedná o smluvní vztah, zranění (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnost nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoliv služby nebo jakýchkoli produktů, které jste získali za použití této služby, nebo jakýkoli jiný nárok související s vaším užíváním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, avšak bez omezení, všech chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku užívání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu), který je vyslán, přenášen nebo jiným způsobem zpřístupněn prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o tom informován. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena v maximální možné míře povolené zákonem.

ČÁST 14 - ODŠKODNENÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit nás a naše rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, agenty, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, neškodné vůči jakémukoli nároku nebo požadavku, včetně poplatky za právní zastoupení, které platí jakákoli třetí strana v důsledku nebo z důvodu vašeho porušení těchto PODMÍNEK nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ČÁST 15 - ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto PODMÍNEK stanoveno jako protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými zákony a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto PODMÍNEK A PODMÍNKY takové rozhodnutí neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších zbývajících ustanovení.

ČÁST 16 - Ukončení

Povinnosti a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, přežijí ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto PODMÍNKY jsou účinné, pokud a dokud nebudou ukončeny vámi nebo námi. Tyto PODMÍNKY můžete kdykoli ukončit oznámením, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete naše stránky používat.
Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto PODMÍNEK nebo máme podezření, že jste neuspěli, můžeme také tuto dohodu kdykoli bez předchozího upozornění ukončit a budete i nadále odpovědní za všechny splatné částky do a včetně data ukončení; a / nebo podle toho vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ČÁST 17 - CELÁ SMLOUVA

To, že neuplatňujeme nebo nevymáháme jakékoli právo nebo ustanovení těchto PODMÍNEK, nebude představovat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.
Tyto PODMÍNKY a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na tomto webu nebo ve vztahu ke Službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí PODMÍNEK).
Nejasnosti ve výkladu těchto PODMÍNEK nelze vykládat proti navrhující straně.

ODDÍL 18 - ZMĚNY PODMÍNEK

Nejnovější verzi PODMÍNEK můžete kdykoli zkontrolovat na této stránce.
Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat kteroukoli část těchto PODMÍNEK zveřejněním aktualizací a změn na naší webové stránce/aplikaci. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našem webu/aplikaci. Vaše další používání nebo přístup k naší webové stránce/aplikaci nebo Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK představuje přijetí těchto změn.